ΕΣΠΑ

Το τεχνικό μας γραφείο με 10ετή εμπειρία σε Ευρωπαικά προγράμματα Έσπα και Υλοποίηση προγραμμάτων Έσπα, αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την υποβολή της αίτησης , την προετοιμασία φακέλου έσπα καθώς και την παρακολούθηση της επένδυσης με σκοπό την πλήρη καταβολή της εγκεκριμένης επιδότησης.

Προγράμματα που αφορούν στην επιδότηση των νέων επιχειρήσεων , στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων , στην αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, την ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και σε συμπράξεις επιχειρήσεων όπως επίσης και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον.Στη διάθεση σας για περαιτέρω δωρεάν ενημέρωση και λεπτομέρειες.

CSTarchitects Εταιρικό Έντυπο